STAATSCOURANTRectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Siebengewald’ te Bergen (Li)Aanleiding en locatieInzageZienswijzeVragen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Bergen (Li)

Geplaatst op Lokaalnieuwssiebengewald.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen siebengewald
  2. STAATSCOURANTRectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Siebengewald’ te Bergen (Li)Aanleiding en locatieInzageZienswijzeVragen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Wegens technische problemen stond afgelopen donderdag het ontwerp bestemmingsplan Siebengewald nog niet op onze gemeentelijke website www.bergen.nl. De publicatie over de inzagetermijn is om deze reden aangepast: Burgemeester en wethouders maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Siebengewald (IDN nummer NL.IMRO.0893.BP11005SIESIE-ON01) ter inzage ligt. Het plangebied van Siebengewald beslaat de volledige bebouwde kom van Siebengewald met uitzondering van Groote Horst. het bestemmingsplan voorziet in de actualisatie van het nu geldende bestemmingsplan. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum, Raadhuisstraat 2 te Nieuw Bergen. Voor het inzien van de stukken dient u zich te melden bij de centrale balie. U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan ook inzien via www.bergen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Van 27 september tot en met 7 november 2012 kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met iemand van de afdeling Leefomgeving. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan de gemeenteraad van Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ Bergen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83.

Unknown

 Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Siebengewald. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Siebengewald

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.