STAATSCOURANTOntwerp bestemmingsplan ‘Siebengewald’, Bergen (Li)Aanleiding en locatie.Inzage.Zienswijze.Vragen.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Bergen (Li)

Geplaatst op Lokaalnieuwssiebengewald.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen siebengewald
  2. STAATSCOURANTOntwerp bestemmingsplan ‘Siebengewald’, Bergen (Li)Aanleiding en locatie.Inzage.Zienswijze.Vragen.

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Siebengewald (IDN nummer NL.IMRO.0893.BP11005SIESIE-ON01) ter inzage ligt. Het plangebied van Siebengewald beslaat de volledige bebouwde kom van Siebengewald Dit bestemmingsplan voorziet in de actualisatie van het nu geldende bestemmingsplan voor Siebengewald. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum, Raadhuisstraat 2 te Nieuw Bergen. Voor het inzien van de stukken dient u zich te melden bij de centrale balie. U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan ook inzien via www.bergen.nl. Van 20 september 2012 tot en met 31 oktober 2012 kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met iemand van de afdeling Leefomgeving. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan de gemeenteraad van Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ Bergen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Leefomgeving, bereikbaar via nummer 0485-348383.

Unknown

 Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Siebengewald. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Siebengewald

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.