STAATSCOURANTOmgevingsvergunning Beltweg 10 in Siebengewald, Bergen (Li) Ter inzageBeroepschrift

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Bergen (Li)

Geplaatst op Lokaalnieuwssiebengewald.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen siebengewald
  2. STAATSCOURANTOmgevingsvergunning Beltweg 10 in Siebengewald, Bergen (Li) Ter inzageBeroepschrift

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor Beltweg 10 in Siebengewald. Aanleiding is het verzoek om vergroting van het bouwblok en uitbreiding van de stallen voor het bedrijf dat daar is gevestigd. Deze bekendmaking is ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Burgemeester en wethouders hebben de vergunning 25 september 2013 verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo. Het IDN van deze vergunning is NL.IMRO.0893.OV12009BE10BUI-VA01. Het besluit en bijbehorende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage van 10 oktober tot en met 20 november 2013. U kunt de stukken zonder afspraak inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken ook inzien op www.bergen.nl. Op basis van de Awb kunnen belanghebbenden tot en met 20 november een beroepschrift indienen. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de datum van uw brief, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen voor het beroep. Zo mogelijk dient een kopie van het besluit waartegen het beroep zich richt, te worden bijgevoegd. In spoedeisende gevallen kan de indiener van het beroepschrift de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening vragen. Een beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt deze ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Unknown

 Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Siebengewald. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Siebengewald

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.