STAATSCOURANTMER-aanmeldingsnotitie, Grensweg 31, Siebengewald, Bergen (Li)

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Bergen (Li)

Geplaatst op Lokaalnieuwssiebengewald.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen siebengewald
  2. STAATSCOURANTMER-aanmeldingsnotitie, Grensweg 31, Siebengewald, Bergen (Li)

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Bergen (L) maken gelet op artikel 7.17 Wet milieubeheer, het volgende bekend. Op 7 november 2012 is een aanmeldingsnotitie ontvangen ten behoeve van een uitbreiding van de pluimveehouderij aan Grensweg 31 te Siebengewald (kadastraal bekend gemeente Bergen sectie R, nummer 690). Burgemeester en Wethouders hebben op 11 juni 2013 besloten dat voor de activiteit géén milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt voordat een beslissing wordt genomen op een aanvraag om omgevingsvergunning. Naar de mening van het college leiden de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 20 juni 2013 tot en met 31 juli 2013 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw bergen tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht waartegen geen direct bezwaar of beroep mogelijk is. Eventuele zienswijzen kunnen later in een omgevingsvergunningprocedure worden ingebrachte.

Unknown

 Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Siebengewald. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Siebengewald

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.