STAATSCOURANTMER-aanmeldingsnotitie, Beltweg 23, Siebengewald, Bergen (L)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordeningNatuur en milieu | Organisatie en beleid in Bergen (Li)

Geplaatst op Lokaalnieuwssiebengewald.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen siebengewald
  2. STAATSCOURANTMER-aanmeldingsnotitie, Beltweg 23, Siebengewald, Bergen (L)

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordeningNatuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Bergen (L) maken gelet op artikel 7.17 Wet milieubeheer, het volgende bekend. Op 25 februari 2013 is een aanmeldingsnotitie ontvangen ten behoeve van de procedure voor een omgevingsvergunning voor een uitbreiding van het vleesvarkensbedrijf aan Beltweg 23 te Siebengewald (kadastraal bekend gemeente Bergen sectie R, nummers 990 (gedeeltelijke) en 911. Burgemeester en Wethouders hebben op 19 november 2013 besloten dat voor de activiteit géén milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt Naar de mening van het college leiden de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 5 december 2013 tot en met 15 januari 2014 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. Dit besluit is niet vatbaar voor zelfstandig bezwaar of beroep. De vraag of terecht geen MER wordt geëist kan aanhangig worden gemaakt in het kader van de lopende vergunningprocedure in het kader van de Wabo waarop het besluit betrekking heeft.

Unknown

 Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Siebengewald. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Siebengewald

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.