STAATSCOURANTBestemmingsplan Vrij ong. (te Siebengewald, Bergen (Li))InzageZienswijze

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Bergen (Li)

Geplaatst op Lokaalnieuwssiebengewald.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen siebengewald
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan Vrij ong. (te Siebengewald, Bergen (Li))InzageZienswijze

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Vrij ong.’, ter inzage ligt. Het ‘Vrij ong.’ (ongenummerd) is gelegen aan ‘t Vrij, Siebengewald, tussen de percelen Vrij 18 en Vrij 20 te Siebengewald, tegenover Vrij 27. Het bestemmingsplan regelt het vervallen van één van de twee bouwtitels van het perceel gemeente Bergen, sectie R, nummer 877 ten behoeve van een bouwtitel voor één woning aan Vrij ongenummerd. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van dinsdag 20 februari t/m 2 april 2013, gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook geraadpleegd worden op www.bergen.nl. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeesters en wethouders van Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ te Bergen. Voor mondelinge zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt via het Klant Contact Centrum, telefoon (0485) 34 83 83.

Unknown

 Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Siebengewald. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Siebengewald

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.