Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Gochsedijk Siebengewald, Z2023-00000746

Bekendmaking voor overig in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwssiebengewald.nl op: 8-2-2024

  1. Bekendmakingen Siebengewald
  2. Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Gochsedijk Siebengewald, Z2023-00000746

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is ontvangen voor Saneren van een bodemverontreiniging categorie tijdelijk uitplaatsen. Datum ontvangst: 13 november 2023 Locatie: Gochsedijk Siebengewald, kadastraal bekend gemeente Bergen Limburg, sectie R, nummer 451 Zaaknummer: Z2023-00000746 Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, vierde lid Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding. Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 (0)43 389 99 99

Unknown

 Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Siebengewald. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Siebengewald

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.