GEMEENTEBLADOntwerpbesluit voor het gedeeltelijk intrekking omgevingsvergunning milieu Beekheuvel 2b in Siebengewald

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bergen (L)

Geplaatst op Lokaalnieuwssiebengewald.nl op: 12-12-2023

  1. Bekendmakingen Siebengewald
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbesluit voor het gedeeltelijk intrekking omgevingsvergunning milieu Beekheuvel 2b in Siebengewald

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Bergen (L) is van plan om een omgevingsvergunning voor het aspect milieu gedeeltelijk in te trekken m.b.t. een varkenshouderij aan Beekheuvel 2b, 5853 ET Siebengewald.De stukken liggen van 15 december 2023 t/m 25 januari 2024 ter inzage.Waarom dit bericht?Met dit bericht laat de gemeente Bergen (L) u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?De vergunning die de gemeente van plan is te verlenen is vastgelegd in het ontwerpbesluit. U kunt de gemeente Bergen (L) tot uiterlijk 25 januari 2024 laten weten dat u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. De ontvangen reacties worden beoordeeld bij het nemen van een definitief besluit.Uw zienswijze tegen het besluit dient schriftelijk en voorzien van een motivering te worden ingediend bij burgemeester en wethouders (Postbus 140, 5854 ZJ Bergen).U kunt na het maken van een afspraak, de documenten bekijken met informatie over het besluit in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Bezoek voor de openingstijden, het maken van een afspraak en de contactgegevens de volgende website: https://www.bergen.nl/contact-en-openingstijden.Heeft u vragen over het besluit?Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met de gemeente Bergen (L). Dit kan via het telefoonnummer 0485 34 83 83.

Unknown

 Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Siebengewald. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Siebengewald

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.