GEMEENTEBLADBestemmingsplan Pannenweg 1-1a Siebengewald gewijzigd vastgesteld.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Bergen (L)

Geplaatst op Lokaalnieuwssiebengewald.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen siebengewald
  2. GEMEENTEBLADBestemmingsplan Pannenweg 1-1a Siebengewald gewijzigd vastgesteld.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Pannenweg Siebengewald Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Siebengewald

BekendmakingBurgemeester en wethouders van de gemeente Bergen L maken ter voldoening van het bepaalde in afdeling 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan “Pannenweg 1-1a Siebengewald” met IDN “NL.IMRO.0893.BP21007PA1ABUI-VA01” bij besluit van 7 juni 2022 gewijzigd is vastgesteld.Het bestemmingsplan betreft de locatie Pannenweg 1 en Pannenweg 1a, 5853 ES in Siebengewald. Aanleiding is het verzoek voor het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’, waarbij voor de Pannenweg 1a de bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning en voor de locatie Pannenweg 1a de agrarische bestemming-hobbymatig wordt.InzageHet bestemmingsplan “Pannenweg 1-1a Siebengewald” en het besluit liggen van donderdag 16 juni 2022 tot en met woensdag 27 juli 2022 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken, zonder afspraak, inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U kunt het digitale plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.BeroepHet instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit is mogelijk gedurende bovengenoemde inzage termijn voor:• Degene die tijdig zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende zijn;• Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij de gemeenteraad kenbaar te maken;• Iedere belanghebbenden, voor zover beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.Uit het arrest van het Europese Hof van Justitie van 14 januari 2021, zaak C826/18, leiden wij af dat in tegenstelling tot het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, voor milieuaangelegenheden tevens beroep kan worden ingesteld door:-            Niet-belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht.-            Belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht.Het beroepschrift moet naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.VragenVoor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefonisch bereikbaar via nummer (0485) 34 83 83.

Unknown

 Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Lokaalnieuwssiebengewald.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Siebengewald. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Siebengewald

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.